Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Ľudia, ktorých rozlišovanie je zatemnené pozemskými túžbami, si vytvárajú ten alebo onen obrad alebo predmet uctievania a určujú si rôzne božstvá podľa pohnútok svojej vrodenej podstaty. Nezáleží však na tom, aké božstvo si uctievač ku svojmu uctievaniu vyberie. Ak má vieru, ja z nej urobím pevnú skalu. S pomocou viery, ktorú mu dodám, bude uctievať božstva a dostane od nich všetko, o čo žiada. V skutočnosti som však ja tým, kto dáva.
O


Zdroj: Bhagavadgíta, Pragma Praha 1999 s.76
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk