Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates    
Lebo báť sa smrti, občania, nie je nič iné ako vzbudzovať zdanie, že človek je múdry, hoci nie je; je to totiž domnienka, že človek vie, čo nevie. Nikto totiž nevie, či práve smrť nie je pre človeka zo všetkého najväčším dobrom, ľudia sa je však boja, akoby bezpečne vedeli, že je najväčšie zlo. A nie je potom tá najnehabnejšia nevedomosť spočívajúca v tom, že sa človek domnieva, že vie, čo nevie?.
O


Zdroj: Obrana Sokratova In:Antológia z diel filozofov- Predsokratici a Platón s.249
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk