Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
To, že návrat záujmu o filozofický odkaz antického kynizmu sa udial v tomto kontexte, nie je náhodné, lebo sa týka centrálneho problému osvietenstva a jeho ambivalentného dedičstva - jeho nenaplnenného prísľubu - a to otázky autonómneho (slobodného, sebaurčujúceho, suverénneho) života.(ad kynizmus, osvietenská filozofia)
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk