Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Týmto každoročne opakovaným, letným sebavedomým predvádzaním vlastného tela sa však človek degraduje len na akúsi figurínu. Figurínu, podobnú figurínam vo výklade, po ktorých keď poklepete prstom zistíte, že sú vo vnútri duté. Sú duté a prázdne, pretože sú iba prázdnym vonkajším obalom, určeným k prezentácii zovňajšku.
O


Zdroj: http://milans.blog.sk/detail-prazdne-sebavedomie-tela.html?a=e921701488bb4628adbeaf6c827c87f1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk