Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vezmime si krestanskeho Boha. Práve On je komplimentom, pretože miluje práve mňa. Je mojou najnevyčerpateľnejšou lichotkou. Treba zároveň zdorazniť, že príznakom každého komplimentu je jeho hlučnosť...
O


Zdroj: Peter Klochan: Smrt nema argumenty s.42
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk