Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein : Mnohé filozofické otázky sú o význame slov. - Čo je to spravodlivosť?, Čo je to čas?, Čo je to význam slova?
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ludwig Wittgenstein    
Mnohé filozofické otázky sú o význame slov. - Čo je to spravodlivosť?, Čo je to čas?, Čo je to význam slova?
O
O
----

Zdroj: Peter Ježík - od Traktátu k neskorej filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk