Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Voltaire (Francois Marie Aroquet)    
Kazde dielo dokazuje tvorcu.
O


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk