Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thales z Miletu : Základná svetonázorová otázka je otázka po pralátke.(arche)
----
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk