Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Štastie nie je odmena za našu cnosť, ale je to cnosť sama. Netešíme sa z neho preto, že obmedzujeme naše pôžitky, ale naopak, pretože sa z neho tešíme, sme schopní naše pôžitky obmedzovať .
O


Zdroj: Spinoza - Etika,5T42
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk