Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pyrrhon z Elidy : Treba si odpovedať na tri otázky: 1) Z čoho sa skladajú veci? (nevieme) 2) Ako sa máme správať k týmto veciam? 3) Akú výhodu získame z tohto vzťahu k nim?
--------
----
Pyrrhon z Elidy : Treba si odpovedať na tri otázky: 1) Z čoho sa skladajú veci? (nevieme) 2) Ako sa máme správať k týmto veciam? 3) Akú výhodu získame z tohto vzťahu k nim?
--------
----
Pyrrhon z Elidy : Treba si odpovedať na tri otázky: 1) Z čoho sa skladajú veci? (nevieme) 2) Ako sa máme správať k týmto veciam? 3) Akú výhodu získame z tohto vzťahu k nim?
--------
----
Pyrrhon z Elidy : Treba si odpovedať na tri otázky: 1) Z čoho sa skladajú veci? (nevieme) 2) Ako sa máme správať k týmto veciam? 3) Akú výhodu získame z tohto vzťahu k nim?
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk