Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.
O


Zdroj: Kol 3,1-2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk