Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger    
Filozofia vznikla a stále znovu vzniká v okamžiku, kedy sa v tichu veľkého údivu zjavuje, že jestvujúcno je a Bytie že prebýva.
O


Zdroj: Evropa a nemekka filosofie, FČ 1996/1 s.78
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk