Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger : Máme dnes odpoveď na to, čo vlastné myslíme pod slovom 'jestvujuce'? Vôbec. A preto treba nanovo postaviť otázku po zmysle bytia. Interpretácia času ako možného horizontu takéhoto rozumenia bytiu je prechodným cieľom.
----
----


Zdroj: Heidegger: Sein und Zeit - ešte pred úvodom
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk