Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger    
Úlohou súčastnej filozofie je nanovo premyslieť tradíciu a položiť si otázku, čo táto filozofická tradícia z nás urobila.
O


Zdroj: Rorty R.:Filozoficke orchidey, s.9
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk