Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Filozofovanie bez systému nemôže byť ničím vedeckým. Odhliadnuc od toho, že takéto filozofovanie vyjadruje o sebe skôr subjektívny spôsob myslenia, je aj obsahovo náhodné....Systémom sa mylne chápe filozofia postavená na obmedzenom princípe odlišnom od iných princípov. Naopak, princípom ozajstnej filozofie je obsahovať všetky zvláštne princípy.
O


Zdroj: Hegel,G.w.F.:Encyklopédia filozofických vied. In:Antologia z diel filozofofov 6.,Prel.Munz,T.Bratislava,Epocha 1907, s.658
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk