Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Pokial ide o začiatok, z ktorého má filozofia vychádzať, zdá sa, že vo všeobecnosti musí začať takým isým subjektívnym predpokladom ako ostatné vedy, že si totiž musí urobiť predmetom myslenia zvláštny predmet. Inde je ním priestor, číslo atď, tu myslenie.
O


Zdroj: Hegel,G.w.F.:Encyklopédia filozofických vied. In:Antologia z diel filozofofov 6.,Prel.Munz,T.Bratislava,Epocha 1907, s.658
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk