Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Musí však vyvolať údiv, že tézy: z ničoho nevzniká nič, alebo z niečoho vzniká niečo, počúvame prednášať bez všetkého ešte aj dnes, bez toho, aby si prednášajúci uvedomili, že sú základom panteizmu, a neberúc do úvahy, že starí myslitelia už vyčerpali skúmanie týchto téz. Pretože už starí myslitelia prišli jednoduchou reflexiou na to, že téza: z niečoho vzniká niečo, alebo z ničoho nič nevzniká, dianie fakticky likviduje, lebo to, z čoho niečo vzniká a to čo vzniká je jedno a to isté. Proti tejto téze stojí téza diania – že bytie je prechodom v nič a nič prechodom do bytia.
O


Zdroj: HEGEL, G.W. F.: Logika. Prel. T. Münz, Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied 1961, s.120.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk