Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
skepticizmus je realizáciou toho, coho je stoicizmus iba pojmom, teda je skutočnou skúsenosťou toho, čo je sloboda myšlienky. Sloboda myšlienky je čosi osebe negatívne.
O


Zdroj: Fenomenologia ducha, Prel. Elexova, Blava, Kaligram 2015,s. 143
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk