Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Lebo ani filozofia nemá iný predmet ako Boha, a preto je podstatne racionálnou teológiou a neprestajnou bohoslužbou v službách pravdy.
O


Zdroj: Hegel,G.W.L. Estetika. Prel A Munzova. VPL Bratislava 1967,s.75
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk