Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte    
Filozofia má uviesť dôvod všetkej skúsenosti a jej predmet je takto nevyhnutne mimo všetkej skúsenosti.
O


Zdroj: Fichte,J.G.:Prvý úvod do vedoslovia. In Antologia z diel filozofov s. 527
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk