Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte    
Filozofia má byť náukou o vedení, vedou o vedení- vedoslovím (wissenschaftlehre).
O


Zdroj: Leško: Filozofia dejín filozofie. s.67
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk