Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rudolf Carnap    
V prednáške - Was ist Metaphysik? - je konštrukcia viet -Hľadáme nič. Nechádzame nič. Poznáme nič - založená na chybnom používaní slova - nič- ako podstatného mena. V správnom jazyku nie je zvláštnym menom ale logickou formou vety.(ad Martin Heidegger)
O


Zdroj: In Stanislav Hubík:Jazyk a metafyzika
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk