Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom.
O


Zdroj: II.kronická 5,13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk