Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Vrch Bášán je Božím vrchom, vrch Bášán je kopcovitý vrch. 17 Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin!
O


Zdroj: Žalmy 68,16-17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk