Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Spievajte Hospodinu, ktorý sídli na Sione..
O


Zdroj: Žalmy 9,12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk