Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Požehnaný je Hospodin zo Siona, Ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme! Haleluja!
O


Zdroj: Žalmy 135,21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk