Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Za táborom budeš mať miesto, kam budeš chodiť von. Vo svojej výstroji budeš mať rýľ a keď si vonku kľakneš, vykopeš ním jamku a zahrabeš svoj výkal. Lebo Hospodin ,tvoj Boh, kráča prostriedkom tvojho tábor....
O


Zdroj: 5. kniha Mojžišova 23:13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk