Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia - Nový zákon    
milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, 3 jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, 4 čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody (v inych prekladoch - prirodzenosti) uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti.(v inym prekladoch ziadostivosti) .
O


Zdroj: 2.list Petra 1,2-4
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk