Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia - Nový zákon    
Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.
O


Zdroj: Jakub 1:17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk