Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aurelius Augustinus    
Seba samého poznávam iba vo svetle pravdy toho, skrze ktorého som už poznaný /stvorený/.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk