Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Skúmanie pravdy je z jednej stránky tažké, z druhej však ľahké. Ukazuje sa to v tom, že ani jednotlivec ju nemôže celkom dosiahnuť, ani všetci sa jej minút, ale že každý vie niečo povedať o prirodzenosti veci, a tým ..prispieva k pravde.../Met2kniha1kap
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk