Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky    
Vo svete nachádzame usporiadanosť a cieľovosť. Usporiadanosť a cieľovosť vyžadujú rozum, ktorý ich vytvoril. Takým rozumom nemôže byť ľudská myseľ (ani iný ohraničený rozum), ktorá usporiadanosť poznáva, no nevytvára je. Preto je nevyhnutné pripustiť jestvovanie usporiadateľského rozumu, príčinu poriadku vo svete. Túto nazývame Boh.
O


Zdroj: parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk