Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky    
Jestvujú stupne dokonalosti (v dokonalostiach, ktoré ako také nie sú ohraničené, napr. dobrota, pravda). Neboli by tu však stupne, keby nebolo niečo najväčšie (lebo viac alebo menej sa hovorí vo vzťahu k najviac). Preto musí jestvovať bytie absolútne dokonalé, nekonečné bytnosťou, pravdou i dobrotou. Toto bytie nazývame Boh.
O


Zdroj: parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk