Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky    
Je isté a zmyslom známe, že niektoré veci sa v tomto svete menia. No všetko, čo sa mení alebo vzniká, mení sa pôsobením iných... Ak sa však mení aj to, od čoho zmena pochádza, je nutné, aby aj toto bolo menené od niečoho tretieho, toto od štvrtého, lenže takto nemožno postupovať donekonečna... Preto je nevyhnutné dôjsť k prvému pôvodcovi zmeny (hýbateľovi), ktorý sa vôbec nemení, a toho všetci ľudia pokladajú za Boha.
O


Zdroj: parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk