Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Afekty, ktoré vznikajú z rozumu alebo sú ním vyvolávané, ak berieme zreteľ na čas, sú silnejšie ako tie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé veci, považované za neprítomné.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P7
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk