Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Aj keby sme nevedeli, že naša myseľ je večná, pokladali by sme za najdôležitejšie plnenie povinností, zbožnosť a absolútne všetko, čo sa vzťahuje na rozvážnosť a ušľachtilosť, ako sme to ukázali v štvrtej časti.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk