Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Pokiaľ naša myseľ poznáva seba a svoje telo ako večné, potiaľ nevyhnutne poznáva boha a vie, že ju možno z boha pochopiť.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk