Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Moc účinku je vymedzená mocou samej príčiny potiaľ, pokiaľ esencia tohto účinku vysvetľuje alebo vymedzuje esenciou jeho príčiny.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5A2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk