Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Láska a žiadostivosť môžu byť nadmerné.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P44
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk