Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Tie isté jednotlivé veci nazývam možnými, pokiaľ - ak pozeráme na príčiny, ktoré ich majú utvoriť - nevieme, či tieto príčiny sú determinované, aby ich utvorili.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Tie isté jednotlivé veci nazývam možnými, pokiaľ - ak pozeráme na príčiny, ktoré ich majú utvoriť - nevieme, či tieto príčiny sú determinované, aby ich utvorili.
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4D4
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk