Citáty filozofov


Zdroj: B.Spinoza: Etika,4D3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk