Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Ľudské telo môže podliehať mnohým zmenám, a jednako si uchovať dojmy čiže stopy predmetov (o nich pozri postulát 5, časti II), a teda aj tie isté predstavy vecí. Ich definíciu pozri v poznámke k tvrdeniu 17, časti II.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk