Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Každá vec môže byť per accidens príčinou nádeje alebo strachu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Každá vec môže byť per accidens príčinou nádeje alebo strachu.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk