Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Ak si niekto predstavuje, že človek jemu podobný nenávidí vec jemu podobnú a ním milovanú, bude ho nenávidieť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ak si niekto predstavuje, že človek jemu podobný nenávidí vec jemu podobnú a ním milovanú, bude ho nenávidieť.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P45
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk