Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Sebapodceňovanie značí, že pre smútok zmýšľame o sebe horšie, ako je správne.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3DAXXIX
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk