Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Zbabelosť sa pripisuje tomu, koho túžba je obmedzená strachom z nebepečenstva, ktoré sa jemu rovní boja podstúpiť.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Zbabelosť sa pripisuje tomu, koho túžba je obmedzená strachom z nebepečenstva, ktoré sa jemu rovní boja podstúpiť.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Zbabelosť sa pripisuje tomu, koho túžba je obmedzená strachom z nebepečenstva, ktoré sa jemu rovní boja podstúpiť.
--------
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,3DAXLI
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk