Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Afektom rozumiem stavy tela, ktorými sa zväčšuje alebo zmenšuje, podporuje alebo obmedzuje schopnosť tela konať, a zároveň aj idey týchto stavov.
--------
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,3D3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk