šunjaváda
šunjaváda

Kategória: budhistická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Šunjaváda- náuka o prázdnote, je škola mahajánovej budhistickej filozofie, ktorá predstavuje (podľa Egona Bondyho) vrchol budhistickej filozofie. Hinajánisti sa dopustili chyby keď ručili o reálnom bytí dhariem. Prázdnota predstavuje strednú cestu medzi bytím a nebytím. Nič neexistuje ani neexistencia. Náuka o prázdnote má i aspekt axiologický (hodnotový). Nič osebe nie je ani krátke ani dlhé, ani ľahké ani ťažké... sú také len v našom hodnotení. Nič nevzniká ani zo seba ani z iného ani z oboch ani bez príčiny. Príčina a účinok sú súčastné. Predstavitelia: Nagárdžuna, jeho žiak Arjadéva, Bhávaviveka, Čandrakírti. V tibete poslední veľkí filozofovi šúnjávády : Šantarakšita, Kamalašíla. /Egon Bondy - Indická filozofia


Filozofi školy

Nágárdžuna

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk