hegeliáni ľaví
hegeliáni ľaví

Kategória: nemecká klasická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk