Max Stirner

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Max Stirner

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1806 až 1856

hegeliáni ľaví,anarchista - precitat


Filozofická škola: hegeliáni ľaví anarchizmus


Diela : ?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk